آقازاده، نماینده رشت:
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۱۲:۱۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کاهش خدمت سربازی نه به نفع امنیت کشور است و نه قابل اجرا و عملی گفت: موضوع خدمت سربازی باید از طریق ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام شود و اگر مرجع دیگری اعلام کند، رسمیت ندارد.

گیل خبر/ به نقل از فارس؛ سید علی آقازاده دافساری نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص توئیت یک نماینده مبنی بر کاهش دوره خدمت سربازی به 12 گفت‌: موضوع کاهش زمان خدمت سربازی به ١٢ ماه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد و یک اظهار نظریه اولیه‌ای است که قبل از بررسی در صحن مجلس عنوان شده است.

وی افزود:کاملاً مشخص است که  ١٢ ماه خدمت سربازی نه به نفع امنیت کشور است و نه قابل اجرا و عملی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد‌‌: دوستان قبل از رسانه‌ای شدن موضوع مذکور،باید با ستاد کل نیروهای مسلح مطرح می‌کردند که البته امری معمول است که در موضوعات تخصصی در کمیسیون‌های مجلس، نظر کارشناسان گرفته می‌شود که این تعامل بین ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی وجود دارد‌.

آقا زاده با بیان اینکه این موضوع فقط در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بررسی شده گفت‌: قطعا نتیجه نهایی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اعلام خواهد شد و مجلس هم با ستاد نیروهای مسلح هماهنگی های لازم را انجام می‌دهد و مسائل مربوط به نیروهای مشمول و هر مسأله‌ای مربوط به خدمت سربازی باید از طریق ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام شود و اگر مرجع دیگری این موضوع را اعلام کند رسمیت ندارد.

وی افزود‌: به نظر می رسد اعلام موضوع کاهش دوره خدمت سربازی از جانب دوستان کمی عجولانه و غیر حرفه‌ای بوده است.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت‌: اگر قرار است که دوره خدمت نظام وظیفه کاهش یابد، مستلزم بررسی کارشناسانه ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی است‌.