رئیس دانشکده علوم‌ اجتماعی دانشگاه تهران در درگیری با دانشجویان این دانشکده و درحالی که فحاشی می‌کرد گفت: «من امروز اومدم دعوا کنم!»

گیل خبر/ به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان، غلامرضا جمشیدی‌ها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در فیلم منتشر شده در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور که ادعا شده برای تاریخ ۱۴ آبان‌۱۴۰۲ است، در حال فحاشی و حمله به دانشجویان این دانشکده است.

کانال شورا نوشته است پس از آنکه رئیس دانشکده «با رفتار توهین‌آمیزی اقدام به ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان کرد»، تعدادی از دانشجویان دانشکده، برای بازپس‌گیری کارت این دانشجو به دفتر ریاست رفته‌اند و تصاویر فوق مربوط به حمله به سمت دانشجویان و فحاشی در مقابل دفتر ریاست دانشکده است.