گیل خبر/ بیست و سومین نمایشگاه بین المللی و نخستین جشنواره و فن بازار «صنعت برق ایران» توسط وزارت نیرو از ۲۳ الی ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.