گیل خبر/  با حکم مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ،حمزه متقیان به عنوان مسئول روابط عمومی این دستگاه اجرایی منصوب و جایگزین  صادق فرجی شد.

با حکم مهدی محبوبی حسن کیاده  صادق فرجی به عنوان مسئول شهرک صنعتی سپید رود رشت منصوب شد.