۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۱۶:۰۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر سازمان اداری و استخدامی اجازه بدهد، می‌توانیم معلمان خرید خدمت خود را بصورت «قرارداد کار مُعین» پذیرش کنیم.

گیل خبر/ به گزارش باشگاه خبرنگاران:رضا مراد صحرایی در پاسخ به وضعیت معلمان خرید خدمت گفت قانون اجازه نمی‌دهد در مسیری غیر از آزمون، معلمی را جذب کنیم اما این مساله را در مجلس با اعتقاد عرض کردم که ما آمادگی داریم تا معلمانی را که گزینش شده و عملکرد آنها به تایید رسیده است، جذب کنیم.

وی تصریح کرد: البته سازمان اداری و استخدامی باید مجوز بدهد تا ابتدا بصورت قرارداد کار معین، آنها را تبدیل وضعیت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در سالجاری نیز چهار هزار نفر از این معلمان پذیرفته شدند و درواقع آزمون امسال طوری طراحی شده بود که معلمان خرید خدمت امتیاز بیشتری داشته باشند.

صحرایی بیان داشت: تا زمانی که این معلمان در آزمون استخدامی قبول شوند، پیشنهاد ما این است و این آمادگی را هم در وزارتخانه داریم که این افراد بصورت قرارداد کار معین به فعالیت خود ادامه دهند تا با آسودگی خاطر به فعالیت آموزشی بپردازند.