بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، دانش آموزان سمپادی مقطع متوسطه اول که هم اکنون در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم مدارس سمپاد مشغول به تحصیل هستند برای ورود به پایه دهم نیازی به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد ندارند.

گیل خبر/ با عنایت به اینکه آرای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات فوق نیست، بنابراین به موارد مربوط گذشته تسری نمی‌یابد و دانش آموزانی که قبلا و یا در حال حاضر در مدارس استعداد درخشان تحصیل کرده و می‌کنند، مشمول مفاد آن‌ها نیستند.

با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی و انتشار برخی از تصاویر مربوط به تجمع تعدادی از دانش آموزان استعداد درخشان و خانواده‌های آن‌ها در برخی از استان ها، به اطلاع می‌رساند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اوایل سال جاری و در مقام رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال ردیف ۵ از جزء (د-۱) ضوابط و شرایط ثبت نام ذیل بند (د) دستور العمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، به موجب رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ وبا این استدلال که حکم مقرره مزبور در خصوص امکان ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون پایه دهم مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، رای به ابطال مقرره یاد شده به دلیل مغایرت آن با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

این هیات اخیرا نیز در مقام رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان «پذیرش و انتقال دانش آموز» از آیین نامه مدراس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، به موجب دادنامه شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اعلام کرد که ترتیب اثر دادن به معدل، فرع بر پذیرش دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در پایه دهم بدون برگزاری آزمون بوده و با توجه به مخالفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عدم برگزاری آزمون (به شرح مقرر در رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵)، ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان «پذیرش و انتقال دانش آموز» از آیین نامه مدارس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز مغایر با مفاد رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال می‌شود.

با عنایت به اینکه آرای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات فوق نیست، بنابراین به موارد مربوط گذشته تسری نمی‌یابد و دانش آموزانی که قبلا و یا در حال حاضر در مدارس استعداد درخشان تحصیل کرده و می‌کنند، مشمول مفاد آن‌ها نیستند.

با این حال، آراء مزبور بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و با توجه به ابتنای آن بر اصول تساوی و عدم تبعیض، در صورتی که دانش آموزان مدارس استعداد درخشان و خانواده‌های محترم آنان در رابطه با مفاد این آراء ملاحضاتی دارند، می‌توانند از طریق انعکاس موضوع به مبادی ذیربط و حل مساله از طریق وضع قانون و غیره اقدام نمایند.