۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۱۳:۰۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ طی حکمی از سوی هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور، علیرضا غیاثی به عنوان سرپرست آبفای استان گیلان تا تعیین مدیرعامل انتخاب شد.

علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان گیلان بوده است.

گفتنی است، مازیار علیپور که پیش از این رئیس هیإت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب گیلان بود نیز به افتخار بازنشستگی نایل شد.