در اثر عوارض برق گرفتگی و سوختگی شدید؛
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۲۲:۵۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ رضا صابر باغی سیم بان زحمتکش اداره برق انزلی که تصاویر دلخراش برق گرفتگی او در تابستان سال جاری قلب همه مردم ایران را به درد آورده بود، متاسفانه سرانجام پس از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با عوارض آن حادثه، عصر امروز درگذشت.

مدیرعامل توزیع برق گیلان مرداد ماه سال جاری در تشریح جزئیات حادثه برق گرفتگی سیم بان اداره برق انزلی که منجر به سوختگی ۶۰ درصدی وی شد، گفته بود:
مأمور ۴۵ساله اداره برق بندر انزلی که برای وصل کردن خط قطع شده در خیابان پرستار مقابل بیمارستان شهید بهشتی این شهر با وسایل ایمنی به بالای دکل برق فشار قوی ۲۰ کیلوولت که از قبل جریان آن قطع شده، رفته و در حال کار بود که با اشتباه یکی از همکارانش با وصل کردن بی‌موقع جریان برق، دچار سوختگی شدید می‌شود