۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۱۹:۲۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: همان گونه که وعده داده بودیم، مالیات بیش از 50 درصد صاحبان مشاغل و اصناف برای عملکرد سال 1401 صفر شد.

گیل خبر/ به گزارش فارس، سیدمحمدهادی سبحانیان در صفحه مجازی خود اعلام کرد: همان گونه که وعده کرده بودیم، مالیات بیش از 50 درصد از صاحبان مشاغل و اصناف برای عملکرد سال 1401 صفر شد.

وی گفت: همانطور که در خرداد ماه وعده داده بودیم مالیات حدود 4 میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد.

به گزارش فارس، سهم اصناف و مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی حدود 8 درصد است، اما با توجه به فراوانی و دربرگیری این مؤدیان بیشترین پرونده‌های مالیاتی مربوط به این دسته از مؤدیان است . البته با توجه به شرایط رکودی و خوداظهاری اصناف و مشاغل 50 درصد از این اصناف و مشاغل مشمول درآمد معاف از مالیات بوده و بنابراین مالیات عملکرد آنها برای یکسال عملکردی در سال 1401 صفر می‌شود، اما به هر حال این افراد هم ملزم شده بودند، اظهارنامه ارائه کنند که هم اکنون رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده مالیات نیمی از اصناف صفر بوده است.

به گزارش فارس، درآمد مالیاتی امسال نسبت به سال گذشته افزایش حدود 45 درصدی دارد، اما همانگونه که رئیس سازمان مالیاتی پیش از این تأکید کرده بود قرار نیست فشاری به پایه‌های موجود مالیاتی وارد شود و بلکه با شناسایی پایه‌های جدید و مالیات‌دهندگان جدید درآمدی مالیاتی افزایش پیدا کند.

درآمد مالیاتی بیش از 50 درصد هزینه جاری دولت را تامین می‌کند و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود 8 درصد است که باید 12 درصد شود.