گیل خبر/ کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل از روند اجرای لوله گذاری خیابان امام (ره) جنب میدان امام رضا (ع) بازدید به عمل آورد.