معاون وزیر راه و شهرسازی:
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۲۳:۳۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار بنای غیر پایدار در گیلان گفت: بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده در گیلان جدی گرفته شود.

گیل خبر/ به گزارش مهر، محمد آئینی ظهر چهارشنبه در ستاد بازآفرینی شهری در گیلان اظهار کرد: مشارکت مردم در بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه برخوردار بوده که در این بخش ضعیف کار شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به بازآفرینی شهری افزود: نگاه همدلانه در حوزه بازآفرینی شهری منجر تحول در این بخش می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی مسکن بیان کرد: بازآفرینی شهری به سرعت بخشی طرح مسکن ملی کمک می‌کند.

آئینی با اشاره به تداوم تشکیل جلسات ستاد بازآفرینی شهری در استان‌ها اضافه کرد: ستاد بازآفرینی شهری در استان‌ها به صورت ماهیانه برگزار شود تا منتج به خروجی مثبت و اثرگذار شود.

وی با اشاره به نگاه راهبردی دولت سیزدهم نسبت به بازآفرینی شهری افزود: رویکرد دولت سیزدهم در بخش بازآفرینی شهری در استان‌ها پیاده سازی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازآفرینی شهری به شهرها جان دوباره می بخشد، گفت: بسیاری از گره‌های ترافیکی در شهرها با اجرای بازآفرینی شهری قابل حل است.

آئینی با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار بنای غیر پایدار در گیلان بیان کرد: بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده در گیلان جدی گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه شهرداری‌ها به مقوله بازآفرینی شهری، افزود: بافت‌های فرسوده شهری با حمایت و چراغ سبز شهرداری‌ها به مردم نوسازی شود.