گیل خبر/  سنگ فرش پیاده روهای جنب میدان بصیرت (هلال احمر) توسط شهرداری سیاهکل آغاز شد.