۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰۹:۰۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ١٠ ٠٨ ٠٨ ١٧ ٢٢

گیل خبر/ آسفالت معابر توسط شهرداری بندر آستارا ادامه دارد.

در این راستا، غلام محله غربی کوچه یکم نیز آسفالت شد.