تقدیر از زحمات آتش نشانان شهرداری  آستارا به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

 گیل خبر/ به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی  از زحمات آتش نشانان شهرداری  آستارا  توسط شهردار این شهر تقدیر به عمل آمد.