۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۹:۴۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
خدمات رسانی به آسیب دیدگان سیل توسط شهرداری آستارا

گیل خبر/توزیع آب معدنی بین مردم سیل زده و تخلیه آب واحد های مسکونی و معابر توسط شهرداری آستارا  انجام شد .

خدمات رسانی به آسیب دیدگان سیل اخیر آستارا توسط شهرداری این شهر هم چنان ادامه دارد.