۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۲۱:۵۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/  لوله گذاری هدایت آب های سطحی کوچه بعثت توسط شهرداری سیاهکل آغاز شد.