۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۲۱:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
 گزارش تصویری از خیابانهای آسفالت شده ی کوی فدایی توسط شهرداری سیاهکل

گیل خبر/ گزارش تصویری از خیابانهای آسفالت شده ی کوی فدایی توسط شهرداری سیاهکل؛