۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۳:۵۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/  روند جدول گذاری خیابان سیاهکل محله (ورودی شهر) توسط شهرداری سیاهکل انجام شد