۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۲:۳۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش فارس:سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

حسینی خاطرنشان کرد: مفاد این لایحه، موجب فراهم کردن امکان تولید بیشتر نفت و تنوع بخشی به شبکه فروش نفت، زیر نظر وزارت نفت خواهد شد.

وی اضافه کرد: در موضوع تعیین قیمت قیر نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: در خصوص شرکت‌های زیان ده، که عملاً با ناترازی مالی مواجهه‌اند و با اجرای حکم موضوع ماده ۴ به ناترازی آنها افزوده خواهد شد به علاوه مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس تبصره ۱۴ قانون، از پیش تعیین شده است و نمی‌تواند در موارد دیگر به جز یارانه مصرف شود.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: اجرای جز( ۶) بند( الف) تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ ، بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که تنها بخشی از اعتبار آن پیش‌بینی شده است به علاوه اینکه در خصوص شهدایی که فاقد حکم حقوقی هستند و مستخدم دستگاه اجرایی خاصی نبوده‌اند، والدین آنها از منافع این حکم محروم می‌شوند.

حسینی تاکید کرد: همچنین مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش و فناوری ۱۰ درصد تعیین گردید.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برخی اصلاحات دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز موجب افزایش قابلیت اجرای این قانون خواهد شد.