۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۱۳:۳۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ آب گرفتگی معابر شهری توسط نیروهای شهرداری سیاهکل رفع شد.