مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبیعتا موسسه خیریه به مثابه یک نهادی که اقدامات خیریه انجام می‌دهد معاف از مالیات است، اما این موسسه خیریه اگر بخواهد فعالیت‌های اقتصادی هم انجام دهد مشمول قوانین مالیاتی خواهند شد.

گیل خبر/ به گزارش صدا و سیما: سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبیعتا موسسه خیریه به مثابه یک نهادی که اقدامات خیریه انجام می‌دهد معاف از مالیات است، اما این موسسه خیریه اگر بخواهد فعالیت‌های اقتصادی هم انجام دهد مشمول قوانین مالیاتی خواهند شد.

مهدی موحدی بک‌نظر  درباره ادعا‌هایی مبنی بر اعمال مالیات‌های جدید و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید اظهار داشت: به هیچ وجه پایه موسسات خیریه با فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات بپردازندمالیاتی جدیدی را نسبت به سال‌های گذشته اضافه نکرده‌ایم و این گونه نبوده مالیاتی در سال‌های گذشته نباشد و برای نخستین بار از امسال به اجرا رسیده باشد.

وی با بیان اینکه ردیف مالیاتی جدیدی نبوده که در سال‌های گذشته مابه ازای آن را نداشته باشیم، گفت: این موضوع را که ردیف درآمد‌های مالیات‌های جدیدی به نظام مالیاتی اضافه شده باشد را تکذیب می‌کنم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی چیزی که اتفاق افتاده این است که شفافیت و استناد به داده‌های سیستمی و داده‌ها و آمار‌هایی که مورد تمسک سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، افزایش و ارتقا پیدا کرده است و این میزان شفافیت بیشتر شده و کسانی که تا به امروز اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردند یا مالیات به حقه را نپرداختند، را مشمول مالیات کردیم و این افزایش درآمد‌های مالیاتی به معنای اضافه کردن پایه جدید مالیاتی نیست.

موحدی بک‌نظر تاکید کرد: نه تنها افزایش پایه‌های مالیاتی نداشتیم بلکه به این سمت حرکت کردیم که فشار مالیاتی را بر روی برخی از فعالیت‌های کسب و کار کاهش دهیم به طوریکه برای بررسی عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۴۰۱ به جای نرخ مالیاتی ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم این عدد را به ۱۸ درصد رساندیم و ۷ درصد کاهش در نرخ مالیاتی را اعمال کردیم.

وی افزود: برای اشخاص حقوقی دارای واحد‌های تولیدی این نرخ را کاهش دادیم و همچنین برای شرکت‌های دانش بنیان فضایی را در نظر گرفتیم که بر اتکای آن، با هزینه‌های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی کسب کنند و این ارقام و مبالغ مالیاتی را پس انداز و برای اقدامات تحقیق وتوسعه استفاده کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: چیزی که اتفاق افتاده این است که گروهی که مشمول پرداخت مالیات می‌شدند، اما مالیات نمی‌پرداختند را شناسایی کرده‌ایم و آن‌ها مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند.

موحدی بک‌نظر درباره اخذ مالیات از موسسات خیریه تاکید کرد: هر شخصی از جمله اشخاص حقوقی که فعالیت انتفاعی داشته باشد مشمول پرداخت مالیات می‌شود مگر اینکه قانون مالیات‌های مستقیم آن‌ها را مستثنی از مالیات کرده باشد. طبیعتا موسسه خیریه به مثابه یک نهادی که اقدامات خیریه انجام می‌دهد معاف از مالیات است، اما این موسسه خیریه اگر بخواهد فعالیت‌های اقتصادی هم انجام دهد مشمول قوانین مالیاتی خواهند شد.