۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک کدامند و با چه قیمتی در اختیار یارانه بگیران قرار می گیرند؟

گیل خبر/ به گزارش باشگاه خبرنگاران،دولت اعلام کرده که در مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک، ۱۱ قلم کالا را به قیمت سال گذشته در اختیار سه دهک اول قرار می‌دهد.