۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۲:۵۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

وقتی خبرنگار اعزامی ایرنا خبرگزاری رسمی دولت در یک نشست مطبوعاتی خارجی، حتی نمی‌تواند سوال خود را روخوانی کند!

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری ایرنا رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاری به جمهوری آذربایجان فرستاده تا در کنفرانس مطبوعاتی از الهام علی‌اف سوالی بپرسد.

اما گویا این خبرنگار  به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی، سوالش را حتی از روی متن هم نمی‌تواند روخوانی کند.

الهام علی‌اف با دیدن این اتفاق و زدن یک پوزخند معنادار، به مجری جلسه می‌گوید تا سراغ ناخبرنگار ایرانی برود و سوال را روخوانی کند!