۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۲۲:۱۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

صبح امروز ۲۷ تیر ماه فردی به هویت ه.ج به اتهام قتل عمد جوانی بنام مهدی قربانی بازداشت و روانه زندان شد.

گیل خبر/صبح امروز ۲۷ تیر ماه فردی به هویت ه.ج به اتهام قتل عمد جوانی بنام مهدی قربانی بازداشت و روانه زندان شد.

پرونده ای با طرح شکایت خانواده متوفی مهدی قربانی که در ۸ بهمن سال ۱۳۹۴ که به طرز مشکوکی در شهرستان رشت ، دهستان پیربازار جلوی کلبه خود (غرق) شده بود تحت عنوان مرگ مشکوک مفتوح گردید.

این پرونده پس از تحقیقات گسترده به دستور دادستان محترم گیلان و بازپرس محترم پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان مورد بررسی و به کاراگاهان ویژه سپرده شد.

کاراگاهان با تجربه پس از بررسی دقیق محتوی پرونده و اقدامات فنی به مشکوک بودن مرگ مهدی قربانی پی بردند و از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تحقیق از شاهدان و مطلعین به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت که بلافاصله منجر به بازداشت ۴ نفر گردید.

پس از گذشت چند ماه اقدامات فنی ویژه پلیسی و کشف مدارک و مستندات جدید حکم جلب فردی به هویت ه.ج به اتهام قتل عمدی توسط بازپرس پرونده صادر گردید.

در نهایت بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای رشت پس از تفهیم اتهام قتل عمدی ه.ج را روانه زندان کرد تا جهت بازجویی در اختیار کاراگاهان قرار گیرد،طبق اظهارات یکی از اولیای دم مهدی قربانی هم اکنون ۵ نفر در این خصوص در بازداشت به سر میبرند که دونفر از آنها از همراهان مقتول بوده اند.

مهدی قربانی در ۸ بهمن سال ۱۳۹۴ به همراه دو نفر از دوستانش به کلبه خود واقع در مرداب پیربازار رشت عزیمت کرده و به گفته دو نفر از همراهان وی قایق آنها بطرز مشکوکی تاب برداشت و مهدی قربانی غرق شده است،ظاهرا پس از بررسی مدارک و مستندات و اظهارات شهود و جوابیه پزشکی قانونی افسران ویژه به نتایج جدیدی دست پیدا کردند که منجر به دستگیری تمامی عوامل حاضر در صحنه گردید.در حال حاضر تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.