۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۲۳:۰۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
تخریب تعدادی از ساخت و سازهای غیر مجاز در کیاشهر

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، یونس فاتح پور رئیس حوزه قضایی کیاشهر از تخریب تعدادی از ساخت و سازهای غیر مجاز در کیاشهر خبر داد.
یونس فاتح پور رئیس حوزه قضایی کیاشهر با اشاره به اینکه 18 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در کیاشهر در سال 98 به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شد اظهار داشت: در سال 99 اداره جهاد کشاورزی آستانه، علیه متخلف به محاکم قضایی شکایت کرده و در سال 1400 رای قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی صادر شده و در دیوان نیز تایید گردید.
وی تصریح کرد: در سال 99 علی رغم طرح شکایت ، شخص متهم با وجود اخطار های مکرر، ساخت و ساز غیر مجاز خود را ادامه داده و در آبان 99 ورودی این شهرک با حضور ریاست کل دادگستری استان پلمپ گردید.
فاتح پور با بیان اینکه بعد از پلمپ باز هم تخلفات به صورت مخفیانه ادامه داشته و وی در صدد تکمیل ساختمان ها بود افزود: پس از مدتی با ورود دستگاه قضایی این فرد متخلف بازداشت شد و امروز نیز حکم قلع و قمع ساختمان ها، اجرایی گردید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اعاده این زمین ها به وضع سابق یعنی زمین کشاورزی بر عهده جهاد است که دستگاه قضایی احیای این زمین به اراضی زراعی را به طور مستمر نظارت و پیگیری خواهد کرد.