گیل خبر/ به گزارش اقتصادآنلاین :بر اساس اعلام مرکز آمار، اگرچه جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، ۷۴هزار و ۹۷۷ نفر بیش از جمعیت مردان در همین بازه سنی بوده، اما نرخ مشاکت اقتصادی زنان ۱۴.۱ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸.۳ درصد بوده است.
به عبارت دیگر در بهار ۱۴۰۲، اگرچه جمعیت زنان بالای ۱۵ سال بیشتر بوده، اما زنان در مقایسه با مردان ۵۴.۲ واحد درصد کمتر به دنبال شغل بوده‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در مقایسه با بهار سال گذشته، ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ اشتغال زنان و مردان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۲ درصد و ۶۳.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، از جمعیت ۳۲ میلیون و ۹۵ هزار نفری مردان، بیش از ۲۰ میلیون نفر مشغول به کار هستند. این درحالی است که از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفری زنان تنها ۳ میلیون ۸۶۶ هزار نفر مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری زنان و مردان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲ نیز به ترتیب ۱۴.۸ درصد و ۶.۸ درصد است. یعنی با یک اختلاف جمعیت نزدیک به ۷۵ هزار نفری، نرخ بیکاری در زنان ۸ واحد درصد بیش از مردان است.

البته باید به این نکته هم توجه کرد که نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با بهار ۱۴۰۱ با کاهش ۱.۳ واحد درصدی از ۱۶.۱ درصد به ۱۴.۸ درصد رسیده است.