۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۱۱:۵۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ روند لوله گذاری هدایت آبهای سطحی کوی فرهنگیان توسط شهرداری سیاهکل ادامه دارد.