۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۱۹:۱۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال ۱۴۰۲ تا ٢۶ تیرماه تمدید شد.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402، را که مورخ 15 تیرماه 1402  و مصادف با روز پنجشنبه بوده را به منظور تکریم مودیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تا ٢6 تیرماه تمدید کرد. 

گفتنی است: مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل، به مدت 15 روز از پایان آن فصل می باشد.

در متن این بخشنامه آمده است:نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402، مورخ 1402/04/15 و مصادف با روز پنجشنبه میباشد به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی حسابداری دات کام که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (فصل بهار سال ١402 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/04/٢6 تسلیم نمایند امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

2- به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه تا تاریخ تعیین شده، می‌باشند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code