گیل خبر/ رییس کمیسیون عمران و توسعه پایدار شورای شهر رشت در جلسه فوق العاده ۳ کمیسیون عمران ، بودجه و حمل ونقل و ترافیک ؛
مهیار سماکچی با تاکید بر اهمیت اجرای پروژه های ترافیکی یادآور شد : اجرای این ۸ پروژه عمرانی امید را به شهر رشت خواهد آورد. باید در بعد درآمد‌زایی به گونه‌ای برنامه ریزی شود که بتوانیم این پروژه‌ها را تامین کنیم. شهر رشت ظریفت درآمد زایی ۵ هزار میلیارد تومان را نیز دارد. مهیار سماکچی با اشاره به پروژه ژ۵ بیان کرد:
اجرای ۸ پروژه عمرانی شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل می‌کند که احتمال ایجاد مشکلات ترافیکی نیز در زمان اجرای پروژه وجود دارد در همین راستا پروژه ژ۵ کمک شایانی در زمان اجرای ۸ پروژه عمرانی برای تخلیه بار ترافیکی است.
وی با تاکید بر احداث و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی در مسکن مهر تصریح نمود: مسکن مهر رشت در حدود ۲۸ هزار خانوار را در خود جای داده و توسعه این منطقه رو به گسترش است به همین دلیل وجود یک ایستگاه مجهز و آماده برای این منطقه جز ملزومات است . کمیسیون عمران نیز وظایف مربوط به اجرای این پروژه ها را بصورت فوریت و تا حصول نتیجه ای ملموس برای همشهریان پیگیری خواهد کرد . بی شک پروژه های تقاطعهای غیر همسطح رگهایی جدید برای جریان ترافیکی شهر و آسایش رشتوندان خواهد بود .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code