۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۶:۳۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

بخشی از مطالبات معلمان در هفته آینده پرداخت می‌شود.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، معلمان شاغل و بازنشسته بابت ساعات حق‌التدریس خود به ازای ماه‌های بهمن، اسفند 1401 و فرورین و اردیبهشت 1402 مطالبه دارند.

هم‌اکنون بخشی از حق‌التدریس معلمان یعنی حق‌التدریس بهمن ماه آنها در اوایل هفته آینده پرداخت می‌شود.

همچنین مطالبات مربوط به حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی تا پایان سال 1401 و مرخصی ذخیره فرهنگیان بازنشسته نیز تا سال 1400 پرداخت خواهد شد.