گیل خبر/ در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «ابهامات متعدد در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان» در پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان جوابیه ای در این خصوص ارسال نمود که مطابق قانون مطبوعات عینا درج می‌شود.

پاسخ به مطلب « ابهامات متعدد در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر مورخ ١٤٠٢/٣/۳۱

نویسنده مطلب در مقدمه نوشته اند که ضعف مشهود در ساختار و عملکرد هیئت مدیره فعلی سازمان در این سازمان بگونه ای بوده که منجر به گلایه و انتقادات بسیاری از سوی اعضاء سازمان شده بگونه ای که از ۱۱ هزار عضو تنها کمتر از ۲ هزار نفر کارت خود را تمدید کرده اند اگر نویسنده کمی انصاف و کمی هم آگاهی داشت و آمار تمدید کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشور و سایر استانها را از سایت سازمان مرکزی ملاحظه میکرد پی میبرد که میزان تمدید کارت عضویت اعضاء در استانهائی که بین ۳ هزار تا ٦٠ هزار نفر کارت سیستمی دریافت نموده اند بین ۲۱ تا ٤١ درصد است و استان گیلان ۳۸ درصد اعضاء کارت عضویت الکترال دارند. از طرف دیگر کل اعضاء حائز شرایط رأی دهى %٥٤٣٩٩ معادل %۳۸٪ کل اعضاء بوده که سهم استان گیلان توسط سازمان مرکزی ۱۷۵۲ نفر اعلام شده است یعنی بیش از ۳۵٪ اعضاء استان سئوال کرده اند که علت مخالفت هیأت حاکمه این سازمان با انتخابات الکترونیکی که می توانست باعث بالا رفتن مشارکت و کاهش هزینهها برای رأی دهندگان شود چیست؟

پاسخ: ای کاش نویسنده فقط و فقط یکبار قانون تأسیس سازمان و آئین نامه قانون تاسیس سازمان را می خواند تا متوجه شود که یک فصل (پنجم) از ماده ٣٦ تا ۸۱ (٤٥ ماده) به انتخابات اختصاص دارد و به جزئیات برگزاری انتخابات اشاره شده و اصلاً برگزاری و عدم برگزاری الکترونیکی انتخابات چه ربطی به سازمان استان دارد؟ نمیدانم آیا نویسنده با برگزاری انتخابات الکترونیکی بدون مجوز قانونی یا مصوبه هیئت وزیران موافق است؟ نویسنده باید بداند که کسی با برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی مخالف نبود بلکه همه باید با انتخابات الکترونیکی بدون مجوز قانونی مخالف باشند جلوگیری از مصوبه غیرقانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی توسط معاون تقنین قوانین مجلس انجام شد چون مجری برگزاری انتخابات مجوز قانونی برای کار را نداشت و اگر انتخابات برگزار میشد هر کاندیدی که رأی نمی آورد میتوانست با یک شکایت ساده در مراجع قضائی انتخابات را ابطال کنند.

قرارداد برگزاری انتخابات الکترونیک با شرکتی که مجوز قانونی این کار را نداشت باید توسط استانها پرداخت میشد و پس از برگزاری به سادگی انتخابات ابطال می شد. بانیان برگزاری انتخابات الکترونیکی ٥ سال فرصت داشتند که از هیئت وزیران مجوز بگیرند تا ضمن تغییر آئین نامه اجرائی قانون تأسیس سازمان انتخابات را به صورت الکترونیکی که بسیار هم خوب است برگزار کنند. ولی با اینکه میدانستند این امر در هنگام برگزاری انتخابات مورد اشکال است متأسفانه به جای حمایت از قانون دیگران را متهم نمودند.

سئوال دوم علت عدم حداقل مبلغ درآمد در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ که اوج کارهای سازمان مذکور بوده در چیست؟ در حالیکه در سال ۱۳۹۹ با وجود کرونا و تعطیلی نسبی اقتصاد کشور، سیستم سانگا (ارجاع کار اتوماسیون به کارشناسان و صدور مجوزها بصورت الکترونیکی) تقریباً و به تنهائی با ۵ سال قبل آن
برابری می کرد؟؟

پاسخ: ای کاش نویسنده کمی انصاف داشت و به گزارش عملکرد سالانه سازمان که در پایان هر سال و به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و یا روز مهندس در نشریه ندای کشاورز چاپ و در سایت سازمان اطلاع رسانی میشود نگاهی گذرا می انداخت تا هم خود آگاه میشد و هم با سیاه نمایی ذهن مخاطبین را خراب نمی کرد! خدا را شکر که هیأت رئیسه سازمان از همان ابتدای قبول مسئولیت (مردادماه ۱۳۹۳) عملکرد سالانه را با تمام جزئیات مکتوب و منتشر میکند تا اعضاء محترم سازمان در جریان قرار بگیرند اما جهت اطلاع نویسنده کمی تا قسمتی ،مغرض در سالهای ۱۳٩٤ تا ۱۳۹۷ هر ساله مجمع عمومی سازمان برگزار شده و گزارش حسابرسی سازمان که میبایست از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور انتخاب شوند قرائت و به تصویب مجمع رسیده است گزارش سالهای ۱۳۹۸ که می بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ برگزار شود. و همچنین سالهای بعد بدلیل بیماری کرونا در هیچ استانی برگزار نشد ولی در تمام این سالها حسابرسان رسمی کلیه حسابهای سازمان را بررسی و تائید نموده اند تائیدیه به سازمان مرکزی ارسال شده و در ضمن سازمان مرکزی از طریق نرم افزار مالی ریحان نحوه هزینه و اخذ درآمد کلیه استانها را رصد می نمایند. بنابراین اگر کوچکترین مشکلی در روند مالی این سازمان وجود داشت شورای مرکزی رسیدگی کامل را انجام داد در ارتباط با اینکه در سال ۱۳۹۹ که بقول نویسنده درآمد افزایش پیدا کرده (نویسنده مشخص نکرده می است که آیا درآمد بالا در ایام کرونا خوب است یا بد؟!) بدلیل اجرای طرح سیپای تالاب انزلی و سیپای تالاب بین المللی بوجاق بمبلغ ۱۱ میلیارد ریال توسط سازمان حاصل شده است که به اعتراف ناظر طرح در کشور بعنوان طرح نمونه شناخته شد و سند درخشانی از همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان بوده است.

سئوال سوم: علت اینکه هیأت حاکمه به هیچ وجه حاضر به گذاشتن این سازمان نیستند و سازمان را بصورت شرکت سهامی خاص مدیریت کرده و طی ۲۰ سال برخی با توسل به ارتباطات و روابط شخصی همواره در صدر هیأت مدیره جا خوش کردهاند و اجازه شنیدن هیچ صدای مخالفی را نمیدهند چیست؟!

پاسخ: نویسنده متأسفانه فرق بین شورای استان و هیأت حاکمه را نمیداند. جهت اطلاع ایشان اولاً: سازمان بصورت شورائی با ۷ نفر عضو انتخابی و ٤ نفر عضو انتصابی اداره میشود ثانیاً: انتخابات سازمان طبق قانون هر ٤ سال یکبار برگزار میشود و ۷ نفر که بیشترین آراء را کسب کند یا بعبارتی بیشترین مقبولیت و بهترین عملکرد را داشته اند توسط اعضاء محترم که حداقل مدرک تحصیلی آنها کارشناسی است انتخاب می شوند و با ٤ نفر انتصابی (۱۱ نفر) شورای استانی سازمان را تشکیل و برای چهارسال اداره می کنند! اگر نویسنده بهر دلیل مقبول اعضاء نیست و انتخابات آزاد را قبول ندارد و اعضاء رأی دهنده را صغیر میداند و رای آنها را محترم نمی شمارد باید اشکال را در خود جستجو کند؟ در ضمن اعضای شورای سازمان در طی ۵ دوره گذشته همواره تغییر پیدا کرده و تا کنون در ۵ دوره گذشته ٤ نفر ریاست این سازمان را بر عهده داشته اند. اگر منظور نویسنده کارمندان سازمان میباشند که دائمی هستند از ایشان میخواهیم اجازه دهند مانند هر اداره دیگری آنها بازنشسته شوند بعد خودشان با کمال میل از سازمان خواهند رفت؟

سئوال چهارم: چه عملکردی در سازمان نظام مهندسی گیلان داشته اند که از حدود ۱۱ هزار نفر عضو سازمان تنها هزار و اندی کارت عضویت خود را تمدید کرده اند؟ البته ناگفته پیداست که بخش عظیمی از این اعضاء تازه عضو شده اند

پاسخ: خدا را شکر نویسنده که با نوشتن این مطالب آنهم در ایام انتخابات هدفی جز سیاه نمایی نداشت و درست سه روز مانده به انتخابات انا خیر منه گفته است. در بخش دوم سئوال چهارم تمام بافته های خود را پنبه کرد چون اعتراف کرده که بخش عظیمی از اعضاء تازه عضو شدهاند نتیجه گرفته می شود که حتماً شورای استان و یا بقول ایشان هیات حاکمه عملکرد خوبی داشته که با اقبال فارغ التحصیلان برای عضویت مواجه شده است. الحمدالله... جواب بخش اول سئوال چهارم نیز در قسمت اول همین جوابیه بطور کامل پاسخ داده شد.


سئوال پنجم: آیا در استان هیچ مدیر و کارشناس کشاورزی وجود ندارد که هیأت حاکمه سالها مدیری بازنشسته را بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزیده اند؟

پاسخ: خدا را شکر استان گیلان به لحاظ نیروهای با تجربه و مدیر در بخش کشاورزی بسیار غنی و یک سر و گردن بالاتر از متوسط کشور است اما نویسنده پاسخ دهند بهره گیری از تجربه فردی که بیش از سه دهه سابقه مدیرکلی در سطح ملی و استانی معاون مدیرکلی مدیر نمونه استانی و ملی و ... دارد و در دوره چهارم و پنجم به اتفاق آرا بعنوان رئیس سازمان استان انتخاب شده چه اشکال شرعی و قانونی و عرفی و سازمانی دارد؟ استفاده از تجارب بازنشستگان در تمام کشورهای دنیا پسندیده و بازنشستگان مورد احترامند چرا نویسنده بی هیچ دلیل منطقی از این عمل پسندیده غضبناک است. خدا میداند!

سئوال ششم: با توجه به اینکه گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور محسوب می شود آیا بهتر نبود تا هیأت حاکمه حاضر گزارش عملکرد خود را در دوره جاری از طریق رسانه کثیر الانتشار به جهت شفاف سازی هر چه بیشتر و قبل از انتخابات در اختیار افکار عمومی می گذاشت؟

پاسخ: این سئوال تکراری نیز در سئوال دوم نویسنده پاسخ داده شد. نویسنده اگر فرض و تعمدی نداشت چرا در این ۵ سال حتی یکبار برای دریافت پاسخ شبهات خود به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه نکرد تا با روی گشاده پاسخ مستند دریافت کند؟ چرا درست دو روز قبل از برگزاری انتخابات اقدام به سیاه نمایی کرد؟ چرا بخود زحمت نداد که از سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و یا کشور پاسخ سئوالات خود را جستجو کند؟

ولا یحیق المکر السیئ الا باهله
مکر و حیله جز دامن مکار و حیله گر را نمی گیرد.
سوره مبارکه فاطر آیه ٤٣

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code