رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی صداوسیما متولی صوت و تصویر فراگیر در تمام بسترها است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه نمایش خانگی برای تثبیت همین موضوع است.

گیل خبر/ به نقل از ایلنا؛ پیمان جبلی درباره این‌که نظارت بر شبکه نمایش خانگی برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته است، گفت: بر اساس قانون اساسی صداوسیما متولی صوت و تصویر فراگیر در تمام بسترها است و برای این‌که این موضوع تثبیت و بر مبنای قانونی‌اش تاکید شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی همین را تصویب کرده است.

رئیس سازمان صداوسیما درباره اینکه مطرح می‌شود با وجود نظارت صداوسیما شبکه نمایش خانگی دچار ممیزی‌های زیادی می‌شود، بیان کرد: برای تولید محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید به هر شکل نظارتی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: حتما باید یک هنجارهایی وجود داشته باشد، حتما باید یک مواردی رعایت شود که مسئول تشخیص و سیاست‌گذاری این حوزه به لحاظ جایگاه قانونی، سازمان صدا و سیماست. همچنین هنجارگذاری، نظارت، صدور مجوز تولید و انتشار برعهده صداوسیما است