استوری اعتراضی برخی هنرمندان: نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع الکاری هنرمندان

در پی اعلام واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و اظهارات رئیس صدا و سیما و وزیر ارشاد، برخی هنرمندان مانند محمدحسین مهدویان، ایمان صفا، مهراب قاسم خانی و محسن کیایی و علی شادمان با یک استوری مشترک اعتراض خود را مطرح نمودند.

گیل خبر/ به گزارش انتخاب،در پی اعلام واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و اظهارات رئیس صدا و سیما و وزیر ارشاد، برخی هنرمندان مانند محمدحسین مهدویان، ایمان صفا، مهراب قاسم خانی و محسن کیایی و علی شادمان با یک استوری مشترک اعتراض خود را مطرح کردند.

 
آنها در این استوری نوشتند: پایان نمایش خانگی. با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع الکاری هنرمندان و پایان سردرگمی های مردم.