اقدامات ارزشمند سازمان سیما منظر شهرداری رشت؛
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۴۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٢٥

گیل خبر/ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در ماه‌های اخیر اقدامات ارزشمند و جالب توجهی در راستای بهبود بصری فضای شهری رشت انجام داده است که به چند نمونه از آن‌ها در این گزارش اشاره شده است.

از جمله این اقدامات می‌توان به ترسیم روایت داستان‌های شاهنامه در پل رازی و همچنین نقاشی و رنگ آمیزی پل گاز اشاره کرد. در حالی که این دو پل سال‌ها بود که جلوه و نمای مناسبی نداشتند، این اقدام، رنگ و بوی تازه ای به این نقاط از شهر رشت بخشیده است.

photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٢٥photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٣٠

photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٣٢

کاشت درختچه‌های نارنج و دیوارنگاره جدید خیابان سرچشمه و نصب المان زیبای طاووس در خیابان جوان، از دیگر اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در هفته‌های اخیر است.

photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٣٦photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٣٧

photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٤٠photo ٢٠٢٣ ٠٦ ٢٣ ١٠ ٤١ ٤٢