۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰۰:۳۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ساعت کاری جدید بانک ها اعلام شد

ساعت کاری جدید بانک‌ها از ۱۶ خرداد اعلام شد.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به استناد اطلاعیه مورخ 1402/03/13 سازمان اداری استخدامی کشور با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پرمصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی، از تاریخ 1402/03/16 الی 1402/06/15 به شرح جدول زیر می باشد.

قابل توجه است، وفق ضوابط و مقررات تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت میزان 44 ساعت کار در هفته مطابق با ماده 87 قانون خدمات کشوری هستند.