عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی گفت: سرپرست یا وزیر باید پاسخگوی این شرایط باشند. در زمان حذف ارز ترجیحی گفتیم که قیمت مرغ نهایتا تا یک سال دوام داشته باشد، چرا که مرغ‌داری‌ها به سمتی رفته اند که نهاده‌ها را آزاد خریداری کنند که در پی آن گرانی را به همراه دارد.

گیل خبر/ به گزارش جماران،نماینده مجلس گفت: قیمت مرغ به 95 هزار تومان رسیده؛ جلسات نتیجه ای نداشته زمان حذف ارز ترجیحی گفتیم که گرانی به همراه دارد

عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به سوال جماران که مهم‌ترین دغدغه‌ی مجلس در آخرین سال فعالیت خود به نماینده ملت چه خواهد بود؟ گفت: دغدغه ما در بحث امنیت غذایی است.

یکی از مشکلات در بحث مرغ بوده و امروز به قیمت ۹۵ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر وزارت‌خانه باید کاری انجام دهد، جلسات متعددی برگزار شد اما نتیجه‌ای تا امروز در پی نداشته است.

سرپرست یا وزیر باید پاسخگوی این شرایط باشند. در زمان حذف ارز ترجیحی گفتیم که قیمت مرغ نهایتا تا یک سال دوام داشته باشد، چرا که مرغ‌داری‌ها به سمتی رفته اند که نهاده‌ها را آزاد خریداری کنند که در پی آن گرانی را به همراه دارد.

حال امیدواریم دولت جدی‌تر به موضوع ورود پیدا کند و مشکلات مردم در مرغ‌داری، گوشت و نان مردم را پیگیری و حل کند.