۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
اصلاح شبکه هدایت آبهای سطحی کوچه شهید والایی آستارا

گیل خبر/ شبکه هدایت آبهای سطحی کوچه شهید والایی آستارا اصلاح شد.