۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۲:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠٥ ٢٠ ١١ ٥٧ ٥٨

گیل خبر/ اصلاح شبکه هدایت آب های سطحی منطقه پاسداران آستارا به طرف خیابان اسکله توسط شهرداری آستارا