۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰۹:۱۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠٥ ١٠ ١٢ ٠٧ ٢٢ (2)

گیل خبر/ شن ریزی و تسطیح کوچه‌های 3 و 6 پشت کارخانه جابری توسط شهرداری آستارا انجام شد.