رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور اعلام کرد: پرداخت معوقات همسان سازی به بازنشستگان مشمول قطعی شده است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

گیل خبر/ به گزارش عصر خبر،محمد اسدی افزود:تمام تلاش ما این است که سازمان تامین اجتماعی بتواند معوقات همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در ماه جاری یعنی اردیبهشت ماه پرداخت کند و دوستان ما در سازمان تامین اجتماعی به جد پیگیر تحقق این موضوع هستند.

او تصریح کرد: حدود 900 هزار نفر از بازنشستگان سایر سطوح مشمول دریافت معوقات همسان سازی هستند.

وی گفت: ما می دانیم که هزینه های زندگی در سال جاری افزایش داشته است و نمی توان با حقوق سال گذشته گذران زندگی کرد به همین دلیل تمام توان خود را گذاشته ایم که این افزایش حقوق ها و معوقات همسان سازی در ماه جاری پرداخت شود.