۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۶:۰۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ گزارش تصویری بخشی از عملکرد شهرداری سیاهکل در فروردین ماه ۱۴۰۲