گیل خبر/  مسعود کاظمی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان ، خسرو آرنگ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ، صدرالله فرخی مدیر عامل پسماند گیلان و رضا زنده دل شهردار لاهیجان صبح جمعه از پروژه ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان بازدید کردند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان در این بازدید با اشاره به پیشرفت 85 درصدی طرح ساماندهی و دفن بهداشتی زباله تموشل لاهیجان گفت : پهنه لاهیجان یکی از پهنه هایی است که از ابتدا در ساماندهی پسماند استان تعریف شد و امروز شاهد پیشرفت مطلوب این طرح هستیم.

مسعود کاظمی افزود : البته این طرح با نواقصی همراه است که باید در کنار دفن بهداشتی زباله نسبت به پردازش و احداث کارخانه کود آلی در این منطقه اقداماتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرداری لاهیجان اقدامات بسیار خوبی در این منطقه انجام داده است اضافه کرد : دولت برای تکمیل طرح های مرتبط با مدیریت پسماند از جمله پروژه ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان عزم جدی دارد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان با تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر بر موضوع تفکیک زباله از مبدا گفت : افزایش فرهنگ‌سازی و آموزش تفکیک زباله از مبدأ در بین آحاد جامعه ضرورت دارد.

رضا زنده دل ، شهردار لاهیجان هم در این بازدید گزارشی از روند اجرای طرح ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان ارائه کرد.