۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۶:۳۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ پاکسازی بازار هفتگی و اطراف تالاب استیل با دستور شهردار بندر آستارا انجام شد.