۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۲۰:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ مرمت و بازسازی مخزن آب آتش نشانی توسط نیروهای شهرداری سیاهکل انجام شد.