۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱۹:۳۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

در قانون اساسی سال 1382 خورشیدی افغانستان برای اولین بار مذهب تشیع در این کشور به رسمیت شناخته شد و دستور داده شد که قضایای مربوط به احوال شخصیه شیعیان در دادگاه ها باید مطابق فقه جعفری رسیدگی شود.

گیل خبر/ به گزارش شفقنا افغانستان؛طالبان در روزهای اخیر فرمان منع تدریس فقه شیعی در دانشگاه‌ها را صادر کرد. اقدامی که به گفته بسیاری از کارشناسان افغان، نشان از سیاست «تک قومی و تک مذهبی» این گروه را در افغانستان نشان می دهد.

شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان استدلال کرده است که شامل ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه های افغانستان باعث خواهد شد که سایر مذاهب موجود در افغانستان نیز تقاضای مشابه را مطرح کنند.

در متن جلسه شورای رهبری وزارت تحصلات عالی طالبان که به دسترس رسانه ها قرار گرفته، آمده است که «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این‌که یک نظام واحد نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست».

در این متن همچنین آمده است که افزودن آموزش فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه ها، باعث می شود که «زمینه مناقشه» بین دانشجویان فراهم شود و «دانشگاه بامیان، دانشگاه مشترک دانشجویان اهل تسنن و اهل تشیع است که از طرف اداره ملی امتحانات بدون در نظر گرفتن مذهب، دانشجو جذب می‌کند.»

این گروه همچنین در رد درخواست علمای شیعه افغانستان مبنی بر شامل ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه ها این مسئله را باعث مناقشه بین دانشجویان خوانده است.

 
اما در قانون اساسی سال 1382 خورشیدی افغانستان برای اولین بار مذهب تشیع در این کشور به رسمیت شناخته شد و دستور داده شد که قضایای مربوط به احوال شخصیه شیعیان در دادگاه ها باید مطابق فقه جعفری رسیدگی شود.

در پی آن، آموزش فقه جعفری نیز شامل نصاب آموزشی وزارت آموزش و پرورش افغانستان در مناطق شیعه نشین شد و در شماری از دانشگاه ها نیز فقه جعفری وارد نصاب درسی شده بود.

اما اکنون که گروه طالبان حاکم شده اند، آموزش فقه جعفری را از نصاب آموزشی کشور حذف کرده اند و در دانشگاه ها تنها مضمون «ثفافت اسلامی» بر اساس فقه حنفی، تدریس می شود.

 
شیعیان افغانستان تاکنون بارها این مسئله را با مقامات طالبان مطرح کرده اند، اما به نظر می رسد که فیصله وزارت تحصیلات عالی این گروه، پاسخ نهایی آنها به درخواست های شیعیان است و این گروه آموزش فقه جعفری و آزادی های مذهبی را در این کشور، نمی پذیرند.

این گروه همچنین در اقدامی دیگر از علمای اهل تشیع این کشور خواسته است تا پس از اعلام دادگاه عالی این گروه، عید سعید فطر را با شهروندان سنی یک‌جا تجلیل کنند.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که رویکرد حذفی طالبان در قبال سایر اقوام و مذاهب از جمله شیعیان غیرقابل انکار است.

 
 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code