۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۲۰:۳۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ مهندس لاهوتی شهردار و مهندس ابراهیم نیای سیاهکلی رئیس شورای شهرستان در جلسه تنظیم بازار سیاهکل شرکت کردند.