گیل خبر/ اعضای شورای شهر سیاهکل در مراسم جشن گلریزان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد حضور یافتند.