۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۸:۴۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ نظافت دسته جمعی خیابان های کاسپین توسط نیروهای شهرداری سیاهکل انجام شد.