۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۰:۴۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠٣ ١٨ ١٠ ٤١ ٠٢

گیل خبر/ آخرین روزهای سال پر فراز و نشیب 1401 رو به پایان است. به بازار رشت رفتیم تا حال و هوای این روزهای مردم را در آستانه نوروز 1402 به تصویر بکشیم.

عکس: مطهره احمدی