۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۲۱:۲۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به گزارش صدا وسیما:رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : بانوی جوانی بر اثر پرتاب نارنجک دستی عده ای از جوانان ، از ناحیه صورت مصدوم شد.


شهرام مومنی با اشاره به پرتاب سنگ ناشی از انفجار این بمب دستی بر روی صورت این شهروند رشتی ، افزود : مصدوم به سرعت به کمک نیروهای آتش نشانی و اورژانس پس از انجام خدمات پیش بیمارستانی ، به مرکز درمانی منتقل شد